U.S.A.M.V. Bucuresti, Facultatea de Management, Filiala Slatina

1. Informatica Aplicata

Semestrul 1
Nr. Credite: 4
Curs: 2 ore
Laborator: 2 ore
Statut curs: obligatoriu
Continut
1. Notiuni de baza ale tehnologiei informatiei (IT). Sisteme informatice.
2. Utilizarea computer-ului si organizarea fisierelor. Windows si aplicatiile lui.
3. Internet. Notiuni generale. Limbajul HTML.
4. Legislatie si conduita.
5. Procesare de texte (WORD)
6. Calcul tabelar (Excel)
7. Prezentari (Power Point)
Materiale curs:
Laborator 2
Laborator 3
Laborator 4
Laborator 5
Laborator 6
Laborator 7
Laborator 8

Teme proiect


2. Programarea calculatoarelor si limbaje de programare

Semestrul 2
Nr. Credite: 4
Curs: 2 ore
Laborator: 2 ore
Statut curs: obligatoriu